KAFFA Zincir ve Franchise Restaurant otomasyonu, işletmelerin bütün şubelerinin Tek merkezden ya da değişik noktalardan kontrol edilmesini ve yönetilmesini sağlayan yönetim sistemidir. Tüm şube ve franchiselerde uygulanmasını istediğiniz fiyatları, kampanyaları ve diğer değişiklikleri merkezinizden kolayca yönetmenizi sağlar. Sistem bütün birimler ve işler arasındaki diyalogların tek bir canlı organizma gibi hareket etmesini sağlar. Hedeflerin doğru belirlenmesindeki yönetimsellik, işlevsellik, bölgesel şartlar, personel eğitimi gibi oldukça güç işlemleri tek bir noktadan kontrol altına aldığından işletmenize sağladığı tasarruf; Maliyetler, iş gücü ve anında aksiyonlar üretebilmesi sayesinde inkar edilemez ölçüde fayda sağlamaktadır. Diğer bir yandan şubeler veya franchiseler arası entegrasyon ve koordinasyon ile işletme merkezindeki karar biriminde bilgi kalitesini yükselten, ivme getiren bir bilgi dolaşımı sağlayarak doğru kararların, doğru zamanlarda, doğru hedeflerle alınmasını sağlar. İşletmenize gerçek ölçekte katma değer ekler.

 

© Copyright Kaffa Yazılım