İşletmelerde Adisyon Programı, Restoran Programının Önemi

Yoğun tempoda çalışan restoran, lokanta, pastane, cafe gibi işletmelerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de,...

Satışların Maliyeti Tablosu Nedir?

Satışların Maliyeti Tablosu, İşletmelerin dönem içindeki, ham madde maliyetleri, işçilik,  üretim maliyetleri, satılan mamul maliyetleri,...

Gelir Tablosu Nedir?

Gelir tablosu, bir işletmenin bir dönemde elde ettiği bütün gelirler ile gelirleri elde etmek için katlandığı giderleri...

Bilanço Nedir?

Bilanço, bir şirketin yıllık faaliyetleri sonucu, yılsonunda hazırlanan tablolardır. Bir İşletmenin varlıklarını ve o varlıkların kaynağını belirli bir...

Tek Düzen Hesap Planı Açıklamaları

DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal...

Tek Düzen Hesap Planı

1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN...

Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi

Ağırlıklı ortama maliyet yöntemininde satın alınan mal miktarı ile birim fiyatı çarpılarak her alışın maliyeti bulunur....

Basit Ortalama Maliyet Yöntemi

Basit ortalama maliyet yöntemi, dönem içinde alınan malların birim alış fiyatının toplanarak alış sayısına bölünmesiyle...

Fifo Stok Değerleme Yöntemi

Fifo Stok Değerleme – Maliyet Yöntemi  (İlk Giren İlk Çıkar) Fifo stok değerleme yöntemi, satılacak...

 

 

 

 

© Copyright Kaffa Yazılım